சீனா: சீரும் சிறப்பும் (ஆறு தொகுதிகள்)

920.00

சீனாவின் பதிப்பகங்களில் ஒன்றான ஆன்ஹுவை பீப்பிள்ஸ் பப்ளிஷிங்ஸ் ஹவுசுடன் இணைந்து ஆழி பப்ளிஷர்ஸ் நிறுவனம் சீனாவின் வரலாற்றையும் கலாச்சாரத்தையும் விளக்கும் சீனா: சீரும் சிறப்பும் என்கிற ஆறு தொகுதிகளைக் கொண்ட நூல் வரிசையை பதிப்பித்திருக்கிறது.
சீனா: சீரும் சிறப்பும் எனும் இந்த புத்தகத்தில் கலை, இலக்கியம், வரலாறு, பண்பாடு, உணவு மற்றும் தொழில்நுட்பம் பற்றிய தகவல்களும் அதை சார்ந்த அழகிய படங்களும் அடங்கியுள்ளன.

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Additional information

Publishers

Published In

Size

கிரவுன்

Pages

404

Cover

Perfect Binding

ISBN Number

Author

You were not leaving your cart just like that, right?

Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :)