சீனா: சீரும் சிறப்பும் (ஆறு தொகுதிகள்)

920.00 828.00

சீனாவின் பதிப்பகங்களில் ஒன்றான ஆன்ஹுவை பீப்பிள்ஸ் பப்ளிஷிங்ஸ் ஹவுசுடன் இணைந்து ஆழி பப்ளிஷர்ஸ் நிறுவனம் சீனாவின் வரலாற்றையும் கலாச்சாரத்தையும் விளக்கும் சீனா: சீரும் சிறப்பும் என்கிற ஆறு தொகுதிகளைக் கொண்ட நூல் வரிசையை பதிப்பித்திருக்கிறது.
சீனா: சீரும் சிறப்பும் எனும் இந்த புத்தகத்தில் கலை, இலக்கியம், வரலாறு, பண்பாடு, உணவு மற்றும் தொழில்நுட்பம் பற்றிய தகவல்களும் அதை சார்ந்த அழகிய படங்களும் அடங்கியுள்ளன.

Mini Cart 0

Your cart is empty.