தாய்மொழிக் கல்வி உலகஅரசியலும் கல்வியியலும்

100.00

மக்களுக்கான கல்வி தாய்மொழியை இயல்பாக வழங்கும் வகையில் அமைந்துள்ளதா, என்னும் அடிப்படைக் கேள்வியை மையப்புள்ளியாக வைத்து இந்த நூலின் ஒவ்வொரு கட்டுரையையும் உள்ளது.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
SKU: TMK Categories: ,

Additional information

Author

Publishers

ISBN Number

Published In

Size

டெம்மி

Cover

Perfect Binding

Pages

78

You were not leaving your cart just like that, right?

Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :)