குறள் 100 மொழி 100

100.00 90.00

ஒரு குறள் ஒரு மொழியில் என 100 குறள்கள் 100 மொழிகளில் தனித்தனியாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. இது திருக்குறள் உலக மொழிபெயர்ப்புத் திட்டத்தின் முதல் நூல்.

SKU: HKHM Category:
Mini Cart 0

Your cart is empty.