காலத்தின் கப்பல்

500.00 450.00

புகழ்பெற்ற சீன நாவலாசிரியர் ஜாங் வெய் எழுதிய நாவலின் தமிழாக்கம். சீனப் புரட்சிக்குப் பிறகு சீனாவின் உள்புற மாகாணங்களில் ஏற்பட்ட பழமைக்கும் புதுமைக்குமான முரண்பாடுகளின் கதை.

SKU: KKL Category:
Mini Cart 0

Your cart is empty.