சென்னை புத்தகக் காட்சி

சென்னை புத்தகக் காட்சி

சென்னை பபாசி ஏற்பாடு செய்துள்ள புத்தகக் காட்சி பிப்ரவரி 24 முதல் மார்ச் 09 வரை நந்தனம் YMCA மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. உலகத்தை தமிழுக்கும் தமிழை உலகத்துக்கும் நூல்களின் வழியாக எடுத்துச்செல்வதை முதன்மையான நோக்கமாகக் கொண்டுள்ள ஆழி பதிப்பகம் இந்தக் கண்காட்சியில் அரங்க...
Mini Cart 0

Your cart is empty.